همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

شیوه‌نامه قالب‌بندی مقالات همایش

 1. مقاله با عنوان مقاله و در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسنده اصلی، نویسنده دوم و سایرین آغاز گردد.
 2. رتبه علمی یا آخرین مدرک تحصیلی و سازمان متبوع نویسندگان در پانویس صفحه نخست مقاله بیان شود.
 3. شماره تماس، دورنگار، رایانامه نویسنده مسئول و تاریخ ارسال مقاله در پانویس صفحه نخست مقاله ذکر گردد.
 4. چکیده فارسی (حدود 300 کلمه) به همراه 5 تا 7 واژگان کلیدی پیش از آغاز مقاله قرارگیرد.
 5. ساختار مقاله همایش به ترتیب شامل بخش‌های زیر باشد:
  • مقدمه و کلیات (بیان مسئله، روش و...)
  • تحلیل و تفصیل مطالب
  • جمع­بندی و نتیجه‌گیری
  • راهکارهای پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی
  • منابع و مأخذ
 6. مقاله حداکثر در 20 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و حاشیه‌های 5/2 سانتی‌متر از هر طرف در قالب فایل  Word  ارائه شود.
 7. نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازه آن‌ها مطابق جدول زیر تنظیم گردد:

 

موقعیت

قلم

اندازه

عنوان مقاله

BZar پررنگ (Bold)

14

متن مقاله

BZar

12

عناوین بخش‌های مقاله

BZar  پررنگ

12

نام نویسندگان

BZar  پررنگ

11 چپ‌چین

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

BZar پررنگ

11

عناوین جداول و اشکال

BZar پررنگ

10

متن جداول و شکل‌ها و منابع آن‌ها

BZar

10

پانوشت

BZar

10

متن انگلیسی

Times New Roman

یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت

 1. نحوه درج جداول و نمودارها
 • جداول و نمودارها به ترتیب شماره‌گذاری شوند.
 • ذکر مرجع در زیر جداول و نمودار‌ها ضروری است.
 1. شیوه ارجاع‌دهی، روش APA و به صورت زیر است:
 • ارجاع درون متنی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، صفحه)؛ ‌مثال (شهیدی، 1399، ص 110) در صورتی­که بیش از یک منبع استفاده شود منابع با «؛» از هم جدا شود؛ مثلاً (شهیدی، 1399، ص110؛ فولادوند، 1400، ص 313)
 • ارجاع درون­متنی با واسطه: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، صفحه به نقل از .... سال نشر) مثال (شهیدی، 1401، ص 110 به نقل از فولادوند 1399)
 • ارجاع درون متنی به منبع اینترنتی: (نام پدیدآور، تاریخ انتشار)؛ مثال (تارنمای سازمان بازرسی کل کشور، 1401) در صورتی­که تاریخ انتشار مشخص نباشد از عبارت «بی‌تا» استفاده شود.
 1. ارجاع به قوانین و مقررات: ارجاع به قوانین و مقررات در پاورقی و به این شکل است. (عنوان قانون/ مقررات، مصوب روز (به رقم) ماه(به حروف) سال (به رقم)، مرجع تصویب‌کننده، شماره ماده، شماره تبصره(؛ به عنوان مثال: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 29 اردیبهشت1390، مجلس شورای اسلامی، ماده 5 تبصره 2
 2. منابع پایانی به ترتیب حروف الفبا مرتب شود و ابتدا منابع فارسی، آنگاه منابع غیرفارسی و سپس منابع اینترنتی ذکر شوند.
 3. اطلاعات مربوط به منابع پایانی کامل باشد و به ترتیب زیر ذکر شود:
 • کتاب:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار(، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، شهر محل انتشار، ناشر، شماره جلد.

 • مقالات مندرج در مجلات:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،«عنوان مقاله در گیومه»، نام مجله، سال انتشار، دوره، شماره، از صفحه تا صفحه.

پژوهشگران می­توانند مقاله خود را از طریق تارنمای همایش به نشانی زیر بارگذاری و فرایند ارزیابی و نتیجه را پیگیری نمایند.

راه­ های ارتباط:

نشانی وب سایت (تارنما):                                         www.hamayesh.bazresi.ir

نشانی الکترونیکی (رایانامه):                                     hamayesh.bazresi@136.ir        

نشانی پستی:

تهران- خیابان آیت­الله طالقانی- تقاطع شهید سپهبد قرنی- سازمان بازرسی کل کشور- دبیرخانه همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد»

شماره ­های تماس: 61362161-61363197-61363094 (021)