برگزاری اولین نشست کمیته علمی همایش «ارتقای شفافیت» در سازمان بازرسی کل کشور
04 آبان 1401
برگزاری اولین نشست کمیته علمی همایش «ارتقای شفافیت» در سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر محمد باقری کمار سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به راهبرد و سیاست‌های اصلی «همایش ارتقای شفایت» گفت: همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد مبتنی بر دو راهبرد و سیاست اصلی تدارک دیده شده است؛ یکی از راهبردهای مهم این همایش ترغیب، برانگیختن و حساس کردن جامعه علمی و پژوهشی در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد است.

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: دومین راهبرد سازمان برای این همایش معرفی ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان پرچم‌دار و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور و البته با حضور در مجامع بین‌المللی در این خصوص است.

وی با اشاره به اهداف همایش «ارتقای شفافیت» تصریح کرد: با توجه به دو راهبرد اصلی همایش ارتقای شفافیت، اهداف برگزاری این همایش حول چهار محور احصاء شده است. اولین هدف برگزاری این همایش، گفتمان سازی نوین در بحث شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است.

دکتر باقری تصریح کرد: دومین هدف همایش ارتقای شفافیت، گردآوری منابع جدید علمی و تحقیقی با توجه به یافته‌های جدید است. در فاصله زمانی همایش قبلی سازمان در این خصوص تا امروز، بسیاری از پژوهشکده‌ها در زمینه سلامت نظام اداری، فعالیت‌هایی داشته‌اند و همین‌طور رساله‌ها و پایان‌نامه‌های متعددی در حوزه بحث شفافیت و مبارزه با فساد تدوین شده است و کُتبی در این زمینه به جامعه علمی ارائه شده است.

وی گفت: سومین هدف شناسایی طرح‌ها و ایده‌های نوین در بحث شفافیت و فساد ستیزی و چهارمین هدف همایش «ارتقای شفافیت» شناسایی و معرفی اهالی اندیشه و قلم در این حوزه است که از ضروریات این همایش است.

 

سرپرست معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به محورهای همایش «ارتقای شفافیت» خاطرنشان کرد: برای همایش «ارتقای شفافیت» محورهایی تعیین شده است که چیدمان و حلقه اتصال این محورها به‌گونه‌ای تدارک دیده شده که از یک سری اصول مبنایی آغاز و به سیاست‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها و نهایتاً به نظارت‌های مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور منتهی شده است. یعنی به عبارتی در این همایش در غایت امر بایستی به نتایجی برسیم که مسئولیت و بار وظیفه بیشتری برای سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد نظارتی که مجری این همایش است، ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه 5 کارگروه برای همایش «ارتقای شفافیت» پیش بینی شده است افزود: هر یک از کارگروه‌های همایش به لحاظ ساختاری متشکل از یک رئیس، دبیر و اعضای کارگروه است که این ترکیب کارشناسی شامل اعضای کمیته‌های علمی، مدیران و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هستند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند.