در راستای همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد؛ برگزاری نشست علمی «نظارت و شفافیت در نظام تسهیلاتی و اعتباراتی» در سازمان بازرسی کل کشور
16 آبان 1401
در راستای همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد؛ برگزاری نشست علمی «نظارت و شفافیت در نظام تسهیلاتی و اعتباراتی» در سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر مهدی صادقی در این نشست که با حضور بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تأثیرگذاری کار سازمان در اقتصاد کشور گفت: نقش سازمان بازرسی کل کشور در بهبود عملکرد دستگاه‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ناظر ملی است خاطرنشان کرد: در نظام حاکم نهاد ناظر زیادی داریم؛ اما سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ناظر ملی است و می‌تواند در بحث نظارت نقش‌آفرینی خوبی داشته باشد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به برگزاری همایش «ارتقای شفافیت» توسط سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: شفافیت اصل و مبنای کارآمدی نظامات است و بدون شفافیت کارآمدی امکان‌پذیر نیست.

صادقی ادامه داد: کارا شدن نظام اقتصادی کشور از مسیر شفافیت می‌گذرد و حتماً باید توجه شود که هر انحرافی از شفافیت، انحراف از کارآیی خواهد بود و قطار اقتصاد را از ریل خارج می‌کند.

این استاد دانشگاه در ادامه نظام تسهیلاتی و اعتباراتی کشور و راهکارهای شفایت و نظارت بر این نظام را تشریح و تبیین کرد.

این استاد علم اقتصاد همچنین در این نشست علمی به سؤالات حاضرین پاسخ داد.