برگزیدگان علمی اولین همایش ملی ارتقای شفافیت

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از درگاه خداوند متعال، کمیته علمی اولین همایش ملی ارتقای شفافیت، ضمن تقدیر و تشکر از تمامی پژوهشگران که با ارائه مقالات خود کمیته علمی را همراهی نمودند، اعلام می‌دارد پس از اعلام فراخوان سازمان بازرسی کل کشور، در مجموع 614 مقاله علمی به دبیرخانه همایش رسیده و پس از طی 2 مرحله داوری فشرده و سنگین توسط اعضای کمیته علمی و داوران همایش، در نهایت 12 مقاله حائز رتبه‌های بالاتر، در شش محور اصلی همایش شده‌اند که اسامی ایشان بدین شرح است:

 • جناب آقای حمید مسعودی؛ حائز رتبه برگزیده اول در محور اول موضوعات همایش؛ برای مقاله «دستاوردها و کاربردهای نتنوگرافیِ شبکه‌های اجتماعی در شفاف‌سازی و فسادستیزی»
 • جناب آقای سعید سلطانی احمد؛ حائز رتبه برگزیده دوم در محور اول موضوعات همایش؛ برای مقاله «بهبود شفافیت با شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت نظارت بر بخش عمومی»
 • جناب آقای محمدموسی حمیدی؛ حائز رتبه شایسته تقدیر در محور دوم موضوعات همایش؛ برای مقاله «نقش شفافیتِ مصرف بیت‌المال در ارتقای سلامت اداری از منظر امام علی علیه‌السلام»
 • جناب آقای حسین جلیلی رنجبری؛ حائز رتبه برگزیده اول در محور سوم موضوعات همایش؛ برای مقاله «بررسی تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهای اِعمال شفافیت و مبارزه با فساد در ایران با راهبردهای جهانی»
 • جناب آقای علی فتحی‌پور، جناب آقای مسعود بنافی و سرکار خانم نیلوفر صاحبی؛ حائز رتبه برگزیده دوم در محور سوم موضوعات همایش؛ برای مقاله «درس‌آموخته‌هایی از کاربست شفافیت در اتحادیه اروپا»
 • جناب آقای شهرام رئیسی و جناب آقای علیرضا فولادی؛ حائز رتبه برگزیده اول در محور چهارم موضوعات همایش؛ برای مقاله «استقرار نظام دولت الکترونیک راهکاری برای مقابله با فساد اداری»
 • سرکار خانم سعیده احمدی؛ حائز رتبه برگزیده دوم در محور چهارم موضوعات همایش؛ برای مقاله «شفافیت در انتصابات و تصدی پست‌های دولتی و تاثیر آن بر ارتقای سلامت اداری و فسادستیزی»
 • جناب آقای روح‌الله دوران و جناب آقای امیرحسین امیرخانی؛ حائز رتبه شایسته تقدیر در محور چهارم موضوعات همایش؛ برای مقاله «تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری»
 • جناب آقای حجت حاجی محمدی یزدی و جناب آقای امید میرمحمدی؛ حائز رتبه برگزیده اول در محور پنجم موضوعات همایش؛ برای مقاله «توسعه و بکارگیری مبانی فن‌آوری و نهادی؛ سازماندهی شفاف‌سازی دیجیتال دستگاه‌های اجرایی (تجربه کشورهای موفق)»
 • جناب آقای حسین منتی و جناب آقای نقی عسگری؛ حائز رتبه برگزیده دوم در محور پنجم موضوعات همایش؛ برای مقاله «طراحی نظام گزارش‌گری فساد و تبیین نقش آن در شفافیت و مقابله با فساد»
 • جناب آقای علی خواجه محمدلو؛ حائز رتبه برگزیده اول در محور ششم موضوعات همایش؛ برای مقاله «بررسی تأثیر دولت الکترونیکی و شفافیت در کاهش فساد: کاربردی از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ»
 • جناب آقای خیرالله رهسپارفرد، جناب آقای میلاد حسینی و جناب آقای مهدی اصلانی؛ حائز رتبه برگزیده دوم در محور ششم موضوعات همایش؛ برای مقاله «شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسهیل مطالبه‌گری سازمان بازرسی با استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی»

 

رضا باقریان

 رئیس کمیته علمی همایش

19 آذر ماه 1401

دریافت فایل (PDF) اسامی برگزیدگان علمی همایش