اعضای کمیته علمی همایش

اعضای سازمانی

 • جناب آقای دکتر احمد رحمانیان؛ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور (دبیر همایش)
 • جناب آقای دکتر احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان
 • جناب آقای دکتر سید جعفر کاظم‌پور، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • جناب آقای مصطفی علی‌اصغرپور، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان
 • جناب آقای مهدی بلندیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان
 • جناب آقای دکتر محمد باقری کمار، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان
 • جناب آقای دکتر فرید ضرغامی، مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور
 • جناب آقای دکتر رضا باقریان، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) (رئیس کمیته علمی همایش)
 • جناب آقای غلامرضا خدادادی، مدیرکل بازرسی امور آموزش و پژوهش سازمان
 • جناب آقای مهندس مهدی هدایت‌فر، مدیرکل دفتر فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان
 • جناب آقای حسین شهرابی فراهانی، مشاور رئیس سازمان
 • جناب آقای محمدحسین یعقوبی، مشاور رئیس سازمان
 • جناب آقای دکتر غلامحسین همایونی، معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان
 • جناب آقای دکتر علی سیف‌زاده، رئیس گروه مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد مرکز آموزش و پژوهش
 • سرکار خانم دکتر آمنه کاشانی موحد، رئیس گروه بررسی و تحقیقات مرکز آموزش و پژوهش
 • جناب آقای دکتر رضا عارف، پژوهشگر مرکز آموزش و پژوهش
 • جناب آقای دکتر آرش فرهودی، پژوهشگر مرکز آموزش و پژوهش
 • جناب آقای دکتر اصغر مبارک، پژوهشگر مرکز آموزش و پژوهش
 • جناب آقای دکتر محمدجواد حق‌شناس، پژوهشگر مرکز آموزش و پژوهش
 • جناب آقای محمود مهدوی‌فر، پژوهشگر مرکز آموزش و پژوهش

 

اعضای غیر سازمانی

 • جناب آقای دکتر فرید محسنی؛ رئیس و عضو هیئت‌ علمی (استاد) دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 • جناب آقای دکتر حسن دانایی ­فر؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه تربیت مدرس
 • جناب آقای دکتر سید محمدرضا سیدنورانی؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه علامه طباطبایی
 • جناب آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • جناب آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه امام صادق (ع)
 • جناب آقای دکتر سید علی‌اکبر احمدی؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه پیام نور
 • جناب آقای دکتر ولی رستمی؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر احمد جعفرنژاد چقوشی؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر جمشید شنبه‌زاده؛ عضو هیئت ‌علمی (استاد) دانشگاه خوارزمی
 • جناب آقای دکتر علیرضا دیهیم؛ مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و استاد حوزه حقوق بین‌الملل
 • جناب آقای دکتر مهدی مرتضوی؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه تربیت مدرس
 • جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه علامه طباطبایی
 • جناب آقای دکتر مهدی سبحانی نژاد؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه شاهد
 • جناب آقای دکتر شهرام ابراهیمی؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه شیراز
 • جناب آقای دکتر وحید خاشعی؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه علامه طباطبایی
 • جناب آقای دکتر عباسعلی رستگار؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه سمنان
 • سرکار خانم دکتر فاطمه ثقفی؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه تهران
 • حجت‌الاسلام‌ و المسلمین آقای دکتر ابراهیم موسی‌زاده؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر باقر انصاری؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه شهید بهشتی
 • جناب آقای دکتر محمدوزین کریمیان؛ عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 • جناب آقای دکتر عبدالله توکلی؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • جناب آقای دکتر داوود حسینی هاشم زاده؛ عضو هیئت ‌علمی (دانشیار) دانشگاه تهران
 • حجت‌الاسلام ‌و المسلمین آقای دکتر مهدی هادی؛ رئیس و عضو هیئت علمی (استادیار) پژوهشگاه قوه قضائیه
 • جناب آقای دکتر حسن عابدی جعفری؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی رفتار سازمانی ایران
 • جناب آقای دکتر سعید زرندی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه علامه طباطبایی
 • سرکار خانم دکتر فاطمه بداغی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) پژوهشگاه قوه قضائیه
 • سرکار خانم دکتر زهرا شاکری؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر منصور ساعی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • جناب آقای دکتر سید مجتبی امامی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه امام صادق (ع)
 • جناب آقای دکتر محمدمهدی غمامی؛ عضو هیئت‌ علمی (استادیار) دانشگاه امام صادق (ع)
 • جناب آقای دکتر کمیل قیدرلو؛ عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه امام صادق (ع)
 • جناب آقای دکتر مهدی عبدالحمید؛ عضو هیئت‌ علمی (استادیار) دانشگاه علم و صنعت ایران
 • جناب آقای دکتر عبدالرضا حاجیلری؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) جهاد دانشگاهی
 • جناب آقای دکتر اسماعیل صابر؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • جناب آقای دکتر محسن رئیسی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • جناب آقای دکتر محسن میری؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • جناب آقای دکتر مصطفی رشیدی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه شاهد
 • سرکار خانم دکتر عاصمه قاسمی؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی
 • جناب آقای دکتر میثم چگین؛ عضو هیئت ‌علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی
 • جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب؛ رئیس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر و عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه امام صادق (ع)
 • سرکار خانم دکتر سعیده احمدی؛ پژوهشگر و مدیر گروه فساد اقتصادی پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 • جناب آقای دکتر ناصر پرتویی؛ عضو هیئت مدیره و دبیر کل انجمن حسابداری و حسابرسی ایران
 • جناب آقای دکتر مهدی ثنایی؛ مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی در ارتقای سلامت اداری و مشارکت خبرگانی و مردمی
 • جناب آقای دکتر مهدی یخچالی؛ کارشناس و پژوهشگر سلامت اداری سازمان امور اداری و استخدامی
 • جناب آقای دکتر یحیی مرتب؛ پژوهشگر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
 • جناب آقای دکتر حسین محمدی احمدآبادی؛ پژوهشگر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
 • جناب آقای دکتر سید جواد حاجی حسینی؛ عضو هیأت علمی مرکز آموزش قضات