دبیرخانه همایش: سازمان بازرسی کل کشور- مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

شماره تماس:

021-61362161

021-61363197

021-61362135

رایانامه: hamayesh.bazresi@136.ir

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.