نمایه کنندگان

SID
SID
مهلت ارسال مقاله
1401-09-12
زمان برگزاری
1401-09-20

همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

در آذرماه هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد ازسوی سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

این همایش با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای همایش و شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید و کاربردی در موضوع شفاف‌سازی و مطالبه‌گری شفافیت به‌منظور مقابله با فساد برگزار خواهد شد.

 همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد، با تدوین محورهایی هدفمند و فاصله گرفتن از طرح مباحث صرفاً تئوری، مجامع علمی و دانشگاهی سراسر کشور را به یک چالش علمی با رویکرد حل مسئله فرامی‌خواند که امید است ماحصل آن ایده‌ها و طرح‌های علمی و کاربردی برای سازمان بازرسی کل کشور در میدان اجرا و مطالبه‌گری شفافیت باشد.

محورهای همایش

 • مبانی علمی شفافیت در سلامت اداری و مبارزه با فساد (چیستی، تعاریف، حدود، نظریه‌ها)
 • شفافیت و جایگاه آن در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از منظر آموزه‌های اسلامی
 • پیاده‌سازی و کاربست شفافیت با رویکرد فسادستیزی
 • راهکارهای ترویج فرهنگ شفافیت و شفافیت‌خواهی در کشور
 • سازمان بازرسی کل کشور و مطالبه‌گری شفافیت (تکالیف قانونی، ضمانت اجراها)
 • تجربه کشورهای موفق در زمینه پیاده‌سازی شفافیت
 • نقش رسانه‌ها، تشکل‌های مرد‌م‌نهاد و جامعه مدنی در ایجاد شفافیت
 • سازوکارهای بهره‌گیری و حمایت از افشاگران و گزارش‌دهندگان فساد در راستای ارتقای شفافیت
 • سازوکارهای سازمان بازرسی کل کشور در شفاف‌سازی فعل و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی
 • نقش و جایگاه شفافیت در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
 • سازوکارهای بکارگیری نظارت الکترونیک در شفاف­ سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسهیل مطالبه‌گری سازمان بازرسی کل کشور

همکاران

شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کشور
شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کشور

 

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

 

سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور

 

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبایی

 

دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه امام صادق (ع)

 

دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی

 

پژوهشگاه قوه قضائیه
پژوهشگاه قوه قضائیه

 

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 

دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی

 

پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

 

اندیشکده شفافیت برای ایران
اندیشکده شفافیت برای ایران

 

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

 

انجمن حسابداری ایران
انجمن حسابداری ایران

 

انجمن حسابرسی ایران
انجمن حسابرسی ایران

 

مؤسسه پژوهشی علوم جنایی موقوفه کاظمی شیرازی
مؤسسه پژوهشی علوم جنایی موقوفه کاظمی شیرازی

 


همکاران رسانه ای